Ψηφιακά άλμπουμ ( Photo Books ) σχεδιασμένα σε διάφορες διαστάσεις :
( Οι διαθέσιμες διαστάσεις του Αλμπουμ όταν είναι κλειστό και ανοιχτό )

  1. 15 εκ. x 20 εκ. κλειστό - ανοιχτό 30 εκ. x 20 εκ.
  2. 20 εκ. x 20 εκ. κλειστό - ανοιχτό 40 εκ. x 20 εκ.
  3. 20 εκ. x 30 εκ. κλειστό - ανοιχτό 40 εκ. x 30 εκ.
  4. 35 εκ. x 35 εκ. κλειστό - ανοιχτό 70 εκ. x 35 εκ.
  5. 30 εκ. x 40 εκ. κλειστό - ανοιχτό 60 εκ. x 40 εκ.